IZJAVA O ZASEBNOSTI

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov
Zavedamo se, da je varstvo osebnih podatkov osnovna pravica vsakega posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ob posredovanju osebnih podatkov uporabnik spletne strani (v nadaljevanju: uporabnik) potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne strani in obdelave osebnih podatkov, da so navedeni osebni podatki resnični in točni, ter dovoljuje, da jih Petbull Stars S.P., Ruška cesta 133, 2345 Bistrica ob Dravi, matična številka: 8130043, davčna številka: SI 50825569 (v nadaljevanju: upravljavec) kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje za namene, za katere so bili zbrani.
Uporabnik lahko redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev poslovanja in obdelave osebnih podatkov na tem naslovu: POGOJI POSLOVANJA.

Kot upravljavec osebnih podatkov se zavezujemo, da jih bomo obdelovali skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR, v nadaljevanju: Uredba).
Upravljavec osebnih podatkov je skladno z Uredbo tudi imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete tako, da ji pišete na: info@pasjatrgovina.si.

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke in za naslednje namene:

Spletna trgovina Pasjatrgovina
www.pasjatrgovina.si

Upravljavec zbira naslednje podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, transakcijski račun za predračun in datum registracije in arhiv komunikacije v zvezi s spletnim nakupom ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji na spletni strani (glej točko Registracija).

Upravljavec zbrane osebne podatke obdeluje na podlagi pogodbe, in sicer za potrebe izpolnitve nakupa oziroma naročila (tudi pošiljanje ponudb, računov in ostalih informacij v zvezi z naročilom) ter ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom.

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, upravljavec ne bo mogel izpolniti naročila, saj nima za to potrebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov zbrane osebne podatke na podlagi privolitve uporablja tudi za proučevanje nakupnih navad uporabnika in za namen neposrednega in ciljnega trženja (glej točko Registracija). Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za ta namen.

 

PRIJAVA NA E – NOVICE

Uporabnik se lahko prijavi na e-novice, s katerimi ga upravljavec na podlagi njegove privolitve do preklica obvešča o novostih v ponudbi v spletni trgovini in na ostalih prodajnih mestih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah.

S prijavo na e-novice upravljavec zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, e-naslov, IP, podatke o produktih, ki uporabnika zanimajo, v primeru da se uporabnik prijavi kot registriran uporabnik pa tudi naslov in telefon.

Po poslanem obrazcu z elektronskim naslovom uporabnik na navedeni naslov prejme potrditveno sporočilo. Po potrditvi sporočila je uporabnik do preklica prijavljen na e-novice. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi s klikom na gumb »ODJAVA« v poslanem e-mail sporočilu ali s poslanim zahtevkom na: info@pasjatrgovina.si in zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno preneha uporabljati njegove osebne podatke za ta namen.

 

REGISTRACIJA

Upravljavec v okviru registracije obdeluje naslednje osebne podatke, ki jih uporabnik vpiše v prijavni obrazec: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov, podatke o produktih, ki uporabnika zanimajo, priljubljen način obveščanja, geslo za prijavo in podatke o opravljenih nakupih.

Vpisane podatke uporabnika upravljavec uporablja za obdelavo uporabnikovega naročila. Uporabniku registracija olajša spremljanje preteklih nakupov in krajša nakupni postopek.
Na podlagi uporabnikove privolitve upravljavec v okviru registracije obdeluje njegove osebne podatke tudi za namen:
analize uporabniške izkušnje za potrebe izboljšav storitev (za analiziranje nakupov in nakupnih navad v namen zagotavljanja boljše storitve in ponudbe, v pomoč pri poslovanju ter za profiliranje uporabnikov in avtomatizirano sprejemanje odločitev za zagotavljanje boljše spletne uporabniške izkušnje in pošiljanje prilagojenih ponudb) ter marketinške analize, ki bodo omogočale pripravo ustreznih ponudb in izboljšave prodajnega procesa (za namene neposrednega trženja: oglaševanje, segmentiranje in profiliranje v namen prilagojenega oglaševanja, anketiranje ter za remarketing (ciljano oglaševanje) preko spletnih brskalnikov in socialnih omrežij).
V primeru, da uporabnik želi izbrisati uporabniški račun, mora e-sporočilo, ki ga pošlje na naslov: info@pasjatrgovina.si vsebovati naslednje podatke: ime in priimek uporabnika, naslov in elektronski naslov, s katerim se je uporabnik registriral; sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, s katerim je uporabnik prijavljen kot registrirani član in vsebovati zahtevo za izbris.

 

PIŠKOTKI

Upravljavec določene osebne podatke obdeluje s pomočjo piškotkov.

 

PRAVICE UPORABNIKA

Uporabnik ima v zvezi s svojimi osebnimi podatki pravice, predstavljene v nadaljevanju. Uporabnik svoje pravice uveljavlja tako, da upravljavcu pošlje elektronsko sporočilo na: info@pasjatrgovina.si

Upravljavec zagotovi uresničevanje uporabnikovih pravic nemudoma oziroma v enem mesecu po prejemu zahtevka. Če pride do kompleksnosti in velikega števila zahtevkov, lahko upravljavec podaljša rok za uresničevanje uporabnikovih pravic za največ dva dodatna meseca in o tem skupaj z razlogi za zamudo obvesti uporabnika v roku enega meseca po prejemu zahtevka.

Če obstaja dvom v zvezi z identiteto uporabnika, ki predloži zahtevek v zvezi s katero od pravic, lahko upravljavec zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete uporabnika.

Kadar so zahteve uporabnika očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino, pri čemer se upošteva stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 

PRAVICA DO DOSTOPA PODATKOV

Uporabnik ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in informacije, ki jih določa Uredba. Uporabnik lahko zahtevek pošlje tako, da izpolni obrazec Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki, dostopen na tej strani tukaj, ter ga posreduje upravljavcu na: info@pasjatrgovina.si.

 

1.1. PRAVICA DO POPRAVKA

Uporabnik ima pravico, da lahko v skladu s 16. členom Uredbe kadar koli zahteva popravek ali dopolnitev netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov.

 

1.2. PRAVICA DO IZBRISA

Uporabnik lahko kadar koli predloži zahtevo za izbris svojih osebnih podatkov. Upravljavec ob upoštevanju posameznega zahtevka in 17. člena Uredbe izbriše osebne podatke.

 

1.3. PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Uporabnik lahko kadar koli predloži zahtevo, da upravljavec omeji obdelavo. Upravljavec je dolžan upoštevati določbe iz 18. člena Uredbe.

 

1.4. PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Uporabnik ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral. Upravljavec se ravna po določbah iz 20. člena Uredbe.

 

1.5. PRAVICA DO UGOVORA

Uporabnik ima na podlagi razlogov, povezanih s svojim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov ali za namene neposrednega trženja vključno z oblikovanjem profilov, vse v skladu z določbami 21. člena Uredbe.

 

1.6. PRAVICA DO PREKLICA PRIVOLITVE

Uporabnik ima tudi pravico do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov, na način, kot navedeno zgoraj. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PODATKOV

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletni strani ali kako drugače (preko e-maila, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo skladno z veljavno zakonodajo. Osebne podatke upravljavec skrbno varuje ter preprečuje njihovo zlorabo. Način varovanja osebnih podatkov je upravljavec opredelil z internimi akti.
Če uporabnik meni, da je prišlo do kršenja varstva osebnih podatkov, lahko to prijavi oziroma vloži pritožbo pri nadzornemu organu (Informacijski pooblaščenec RS, gp.ip@ip.rs.si).

 

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani upravljavca pooblaščene osebe (npr. zaposleni) ali pogodbeni partnerji, s katerimi ima upravljavec sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

 

Podatki so lahko posredovani:
– izvajalcem obdelave podatkov in informacijskih storitev, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne trgovine in njene izboljšave (gostovanje na strežniku, izboljšanje uporabniške izkušnje, navigacije, e-mail marketing, …);
– marketinškim agencijam za namen ponovnega trženja;
– izvajalcem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (dostavne službe ipd.), vendar le v meri, ki je nujna za uspešno izvedbo naročila;
pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, inšpektorat ipd.).
– Osebni podatki se hranijo in obdelujejo na območju Republike Slovenije in se ne iznašajo v države izven EU ali EGP.

 

OBDOBJE HRAMBE

Upravljavec podatke hrani do:
preklica, odjave oziroma zahteve za izbris skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo, izpolnitve pogodbene obveznosti in izteka zastaralnega roka, oziroma dosege namena, zaradi katerega so se podatki zbirali ali obdelovali.
Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na: info@pasjatrgovina.si.