POGOJI POSLOVANJA

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino Pasjatrgovina.si (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja PASJA TRGOVINA, spletna trgovina, Petbull Stars S.P. ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Trgovec in njegov naslov:

PASJA TRGOVINA, spletna trgovina
Petbull Stars s.p.
Ruška cesta 133, 2345
Bistrica ob Dravi
identifikacijska številka za DDV: SI50825569.

Z nakupom potrošnik dovoljuje, da trgovec shranjuje, obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane ob naročilih ali na spletnem obrazcu, do preklica, za namen ponujanja blaga, anketiranja in statistično obdelavo podatkov. Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug način zahteva, da trgovec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca (uporabnika) in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine. Vsebine na spletni strani so za informativno in izobraževalno rabo ter niso mišljene kot nadomestek za veterinarsko posvetovanje. O uporabnosti nasvetov in predlogov svetujemo, da se kupec posvetuje s svojim osebnim veterinarjem.

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:
podatki o identiteti Trgovca (firma in sedež družbe ter številka registra družbe);
– kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte in telefon);
– informacije o značilnostih izdelkov iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
– informacije o dostopnosti izdelkov iz ponudbe spletne trgovine;
– način in pogoji dostave izdelkov (lokacija in rok dostave);
– informacije o načinu plačila;
– informacije o možnostih in načinu vračila izdelkov;
– informacije o postopku za pritožbo uporabnika ter podatki Trgovca za stike z uporabniki.

3. PONUDBA IZDELKOV, ROK DOBAVE IN PREVZEM

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se lahko spreminja.

3.1. Akcije in popusti
Na spletni strani lahko veljajo popusti za določene proizvode, ki veljajo omejen čas.

3.2. Rok dobave
Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je praviloma od 3 do 5 delovnih dni za dostavne naslove v Sloveniji, razen če GLS na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej točko 10).

3.3. Prevzem izdelkov
Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:

Po predračunu – v tem primeru nakupa kupec plača poštne stroške pred odpošiljanjem naročenega blaga. Ti stroški so odvisni od teže artikla.
Pri plačilu po povzetju Trgovec ima pravico zaračunati 1,05€ provizije na odkup blaga.
Ob osebnem prevzemu so stroški nespremenljivi.

4. NAČINI PLAČILA

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov preko spletne trgovine:
Plačilo po povzetju preko GLS dostavne kurirske službe.
Plačilo po predračunu.

5. CENE

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo za elektronska naročila izdelkov preko spletne trgovine, naročil preko telefona ali preko e-maila. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe.

6. POSTOPEK NAKUPA

6.1. Naročilo sprejeto o oddaji naročila kupec od Trgovca po elektronski pošti prejme predračun in obvestilo, da je naročilo sprejeto. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 7.). V primeru, da Trgovec naročila še ni odpremil, lahko kupec spremeni vsebino naročila preko e-maila: info@pasjatrgovina.si
6.2. Pomanjkanje blaga trgovec po prejemu naročila preveri dobavljivost naročenih izdelkov. V primeru pomanjkanja blaga trgovec elektronsko ali telefonsko kontaktira kupca in mu posreduje informacije o predvidenem roku dobave.
6.3. Odprema blaga trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi in odpošlje na izbrani naslov kupca. Za odposlano blago velja politika vračila izdelkov.

7. KUPOPRODAJNA POGODBA

Trgovec kupcu, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki in sicer z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka. Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksni in veljajo tako za Trgovca kot za kupca.

8. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO IZDELKOV

Kupec ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov: info@pasjatrgovina.si, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni kupca je strošek vračila izdelkov Trgovcu. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 14-ih dni od dne oddaje sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki ob prevzemu bili uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Šteje se, da sta sporočilo o odstopu oz. izdelek poslana pravočasno, če je pošiljka oddana najkasneje v roku 14 dni od prevzema pošiljke. Za vrnjene izdelke Trgovec kupcu najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek. Vračilo vplačanega zneska izvrši Trgovec na osebni oz. transakcijski račun kupca. V primeru morebitnih napak se Trgovec zavezuje, da bo odkrite napake v najkrajšem možnem času odpravil. Če je zaradi napake prišlo do neupravičenih stroškov, se Trgovec zavezuje, da bo te poravnal najkasneje v 14-ih dneh od argumentiranega obvestila o napaki.Trgovec vse izdelke pred pošiljanjem skrbno zapakira v embalažo za dostavo. Vsi izdelki so pred pakiranjem nepoškodovani, pregledani in v originalni embalaži. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga. Za natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov pišite na: info@pasjatrgovina.si. Vračilo izdelkov po zgornjih pogojih velja samo za izdelke, ki so kupljeni preko podjetja PETBULL STARS, spletna trgovina, s.p..

9. REŠEVANJE STVARNIH ALI PRIKRITIH NAPAK

Kupec mora Trgovca obvestiti in podati natančen opis napak skupaj z reklamacijskim obrazcem na: info@pasjatrgovina.si. Kupec mora trgovcu omogočiti pregled izdelka s stvarno ali prikrito napako. Če napaka ni sporna, Trgovec kupcu zamenja izdelek ali vrne kupnino najkasneje v 14 dneh od prejema reklamacije. Če se Trgovec ne strinja s stvarno napako oziroma o njej obstaja spor, mora Trgovec kupcu v roku 14 dni podati pisni ugovor.

Trgovec bo poskrbel, da bodo vsi izdelki z naslova upravičenih reklamacij, zamenjani oziroma bo za njih povrnjena kupnina na TRR.
Trgovec si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v primeru:
da je vrnjeno blago poškodovano s strani kupca,
da vrnjeno blago ni v originalni embalaži,
če Trgovec ugotovi, da je izdelek poškodovan oziroma neuporaben kot posledica nepravilnega ravnanja kupca.

10. DOSTAVA

Trgovec bo naročene izdelke dostavil kupcu v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je GLS Slovenije. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo izvedel učinkoviteje. V primeru vidne poškodbe embalaže, ali blaga mora biti reklamacija kupca Trgovcu ali dostavni službi podana ob prejemu blaga. Kupec takega blaga ni dolžan sprejeti in mora pošiljko zavrniti. V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, ali so izdelki v paketu poškodovani, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri GLS ali pri Trgovcu.

11. VARNOST

Trgovec uporablja tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za svojo varnost z ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojih elektronskih naprav.

12. POLITIKA ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti je dostopna na podstrani naše spletne strani.

13. ODGOVORNOST

Fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, so zgolj simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

14. PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec se v primeru težav lahko po pomoč obrne ali pritoži preko elektronske pošte na naslov: info@pasjatrgovina.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil prejem pritožbe in sporočil kupcu predviden čas obravnave. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev spora ni dosežena, je za reševanje sporov med Trgovcem in kupcem pristojno krajevno stvarno sodišče v Mariboru. Trgovec in kupec kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču. Za Splošne pogoje poslovanja in spore med Trgovcem in kupcem velja slovensko materialno in procesno pravo. Za vsa razmerja in za pravice in obveznosti, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.15.1 Izvensodno reševanje potrošniških sporov Skladno z zakonskimi normativi podjetje PETBULL STARS, spletna trgovina, s.p. ne priznava nikakršnega izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS). V primeru, da kupec ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, lahko tako v skladu z ZlsRPS vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora prek evropske platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). PETBULL STARS, spletna trgovina, s.p. v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko SRPS  kupec se lahko odloči tudi za vložitev tožbe pri pristojnem sodišču po njegovem stalnem prebivališču.

15. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletne trgovine, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja. Ti splošni pogoji poslovanja so shranjeni na spletni strani Trgovca.
Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.
Kupec, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora Trgovca informirati pisno ali po elektronski pošti zahtevati, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. V nasprotnem primeru se šteje, da kupec spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini.

V Mariboru, dne 1.1.2022